Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Jak przekazać 1% podatku dla Zespołu Szkół w Radkowie:
Informacje wprowadzające:


Nowe zasady dotyczące przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego zaczęły obowiązywać w 2007 roku. Uprościły one procedurę przekazania ulgi oraz poszerzyły krąg osób, uprawnionych do wspierania organizacji pożytku publicznego o osoby opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), podatników podatku liniowego (PIT-36L) oraz uzyskujących dochody z kapitałów pieniężnych (PIT-38). Nie mogą przekazać 1% podatku podatnicy osiągający przychody objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej (PIT-16A). Obecnie to naczelnik urzędu skarbowego przekazuje 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

W 2010 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego:

1. Zgodnie z wnioskiem podatnika zawartym w zeznaniu lub w korekcie tego zeznania przekazywał będzie kwotę 1% podatku należnego na rzecz wskazanej organizacji, pod warunkiem, że podatnik dokona zapłaty w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty do przekazania na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

2. Kwotę z 1% podatku Naczelnik Urzędu Skarbowego będzie przekazywał w trzecim lub w czwartym miesiącu od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego, tj. w miesiącu lipcu lub sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. Termin ten będzie uwarunkowany możliwością składania przez podatników korekt zeznania w okresie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Koszty przelewu są potrącane z naszego 1%.

3. Naczelnik Urzędu Skarbowego będzie mógł przekazać organizacji dane podatnika, który przekazał na jej rzecz 1% podatku. Będzie to możliwe, jeśli podatnik w zeznaniu podatkowym (korekcie zeznania) wyrazi wole poinformowania organizacji, że na jej rzecz przekazał 1% podatku. Informacje o podatniku będą dotyczyć wyłącznie imienia, nazwiska i adresu podatnika oraz wysokości przekazanej kwoty z podatku.

Podstawowe zasady przekazywania 1% podatku w roku 2010


1. Aby przekazać 1 % podatku, należy złożyć roczne zeznanie podatkowe w terminie określonym dla jego złożenia: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 (30 kwietnia 2010 r.) albo korektę zeznania, która zostanie dokonana w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego: PIT-28 (31 marca 2010 r.), PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 (30 czerwca 2010 r.). Warunkiem skutecznego skorzystania z ulgi jest złożenie zeznania w terminie. Zeznania złożone po terminie nie dają prawa przekazania 1%, nawet, jeżeli wniosek został odrębnie złożony wcześniej.

2. W zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania należy:
a) wyliczyć kwotę podatku należnego i wpisać w polu: PIT-28 poz. 109, PIT-36 poz. 188, PIT-36L poz. 55, PIT-37 poz. 120, PIT-38 poz. 35. Zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę naliczenia ulgi jest warunkiem przekazania przez urząd skarbowy 1% podatku.
b) wyliczyć kwotę ulgi, która nie może przekroczyć 1% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół i wpisać w polu: PIT-28 poz. 131, PIT-36 poz. 307, PIT-36L poz. 107, PIT-37 poz. 126, PIT-38 poz. 60.

3. W zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania należy wypełnić "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP", który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego. Wniosek taki można również złożyć na piśmie, w postaci odrębnego podania, wystarczy jednak - i jest to o wiele prostsze - w zeznaniu rocznym wskazać nazwę i numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) jak niżej. Nie można pomylić się w nazwie czy numerze KRS, należy dokładnie przepisać ją z ministerialnego wykazu. Pomyłka oznacza nie złożenie wniosku. W poszczególnych formularzach pola wniosku należy wpisać:

a) Nazwę OPP:
STOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ POMOCY SZKOŁOM „PRZYJAZNA SZKOŁA” (PIT-28 poz. 129, PIT-36 poz. 305, PIT-36L poz. 105, PIT-37 poz. 124, PIT-38 poz. 58).

b) Numer KRS: 0000031762 (PIT-28 poz. 130, PIT-36 poz. 306, PIT-36L poz. 106, PIT-37 poz. 125, PIT-38 poz. 59).

c) Wnioskowaną kwotę: w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego tj. zł, gr. (PIT-28 poz. 131, PIT-36 poz. 307, PIT-36L poz. 107, PIT-37 poz. 126, PIT-38 poz. 60)

4. Według nowych zasad podatnik może przekazać kwotę od 10 groszy do 1% podatku należnego wynikającego z zeznania, na rzecz Szkoły. Oczywiście przekazując 1% w więcej niż jednym zeznaniu rocznym (np. gdy składamy za 2009 r. PIT-36 i PIT-38) można przekazać 1% podatku wynikający z kilu zeznań rocznych.

5. Jednocześnie, podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać informacje uzupełniające, które ułatwią kontakt personalny wypełniając "Informacje uzupełniające":

a) Dane ułatwiające kontakt z podatnikiem: np. nr telefonu, adres e-mail (PIT-28 poz. 132, PIT-36 poz. 308, PIT-36L poz. 108, PIT-37 poz. 127, PIT-38 poz. 61).

c) Zgoda na przekazanie OPP danych: imienia, nazwiska, adresu oraz wysokości kwoty przez zaznaczenie kwadratu (PIT-28 poz. 134, PIT-36 poz. 310, PIT-36L poz. 110, PIT-37 poz. 129, PIT-38 poz. 63).

WAŻNE!!!

 

Aby pieniądze trafiły do Zespołu Szkół w Radkowie w rubryce ,,Informacje uzupełniające", znajdującej się bezpośrednio pod wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego, odpowiednio w :
PIT-28 poz. 133, PIT- 36 poz. 309, PIT-36L poz. 109, PIT-37 poz. 128, PIT-38 poz. 62
należy wpisać:

500000047591,  Zespół Szkół w Radkowie, Radków 88, 29 – 135 Radków

Przykład wypełnionego zeznania podatkowego