Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

PPWOW - POZAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH

 

Program Integracji Społecznej jest częścią Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, realizowanego z pożyczki Banku Światowego, a wdrażanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej.

 

Celem Programu było podniesienie poziomu integracji społecznej w gminach na terenach  wiejskich i miejsko –  wiejskich,  aktywizacja  lokalnych  społeczności  i przygotowanie ich do korzystania z innych programów. Działania podjęte w ramach Programu Integracji Społecznej przyczynią się do lepszego planowania usług społecznych przez gminy we współpracy z partnerami społecznymi, liderami lokalnymi i mieszkańcami oraz rozwoju lokalnych organizacji.

Do udziału w Programie zakwalifikowano 500 gmin z trzynastu województw. 

Alokowana kwota to 1 010 300 euro, która może być wydatkowana w latach 2007-2009. Gminy nie musiały konkurować o środki w ramach PIS i znały wartość kwoty do dyspozycji od początku wdrażania Programu.

Środki finansowe z Programu umożliwiły gminom realizowanie usług społecznych dla następujących grup:

  • osoby starsze,
  • dzieci i młodzież,
  • rodziny.

Realizacja projektów finansowanych w ramach Programu Integracji Społecznej powinna stanowić istotny impuls do wzmocnienia i tworzenia lokalnych organizacji. Usługi mogły być świadczone przez organizacje pozarządowe (NGOs) oraz publicznych i prywatnych usługodawców. Realizacja tych usług wynikała ma z opracowanych Gminnych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Ponadto kadra realizująca Program w gminach wraz z partnerami społecznymi mogła skorzystać ze wsparcia szkoleniowego i pomocy eksperckiej.

 

Przykładowe projekty , które mogły być realizowane :

  • usługi opiekuńcze o różnym zakresie i charakterze (wspieranie różnych form samopomocy, rozwój sieci placówek świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych, kół zainteresowań, klubów, grup wsparcia)
  • doradztwo i interwencja kryzysowa,
  • doradztwo prawne, społeczne, edukacyjne i psychologiczne,
  • opieka instytucjonalna dla dzieci w wieku szkolnym i młodszych,
  • rozwiązywanie problemów rodzinnych oraz związanych z nadużywaniem alkoholu i uzależnieniem od narkotyków,
  • dodatkowe usługi dla osób niepełnosprawnych.