This page is hosted for free by cba.pl, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 5.83 PLN.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

 

 

 

 

 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

(PO KL)

 

 

 

PO KL jest  programem operacyjnym służącym realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 opracowanej przez Rząd RP w celu wykorzystania nowych środków w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przeznaczonych dla Polski na lata 2007-2013. Jest on finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych. Główny cel tego programu to wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Cel ten jest realizowany między innymi przez aktywizację zawodową osób nieaktywnych zawodowo, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej.

 

 

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

W ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” realizowane są działania obejmujące wsparcie kierowane do osób i placówek realizujących proces kształcenia, mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia poprzez wysokiej jakości usług edukacyjnych. W szczególności wspierane będą te obszary i środowiska, które napotykają na najsilniejsze bariery w dostępie do wysokiej jakości usług edukacyjnych.

W „Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” Priorytet IX obejmuje następujące Działania:

9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;
9.2 – Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego;
9.3 – Upowszechnienie kształcenia ustawicznego formach szkolnych;
9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty;
9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

 

Wnioski, które Nasza placówka składała i realizowała w ramach priorytetu IX działania 9.1 dotyczyły poddziałań 9.1.2. oraz 9.1.3

Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

 

Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.