Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

 

 

 

 

 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

(PO KL)

 

 

 

PO KL jest  programem operacyjnym służącym realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 opracowanej przez Rząd RP w celu wykorzystania nowych środków w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przeznaczonych dla Polski na lata 2007-2013. Jest on finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych. Główny cel tego programu to wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Cel ten jest realizowany między innymi przez aktywizację zawodową osób nieaktywnych zawodowo, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej.

 

 

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

W ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” realizowane są działania obejmujące wsparcie kierowane do osób i placówek realizujących proces kształcenia, mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia poprzez wysokiej jakości usług edukacyjnych. W szczególności wspierane będą te obszary i środowiska, które napotykają na najsilniejsze bariery w dostępie do wysokiej jakości usług edukacyjnych.

W „Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” Priorytet IX obejmuje następujące Działania:

9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;
9.2 – Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego;
9.3 – Upowszechnienie kształcenia ustawicznego formach szkolnych;
9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty;
9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

 

Wnioski, które Nasza placówka składała i realizowała w ramach priorytetu IX działania 9.1 dotyczyły poddziałań 9.1.2. oraz 9.1.3

Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

 

Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.