This page is hosted for free by cba.pl, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 5.83 PLN.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl


Załącznik nr 1 do zarządzenia  nr  1/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radkowie z dnia 27.08.2019 r.

 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADKOWIE

 

 

I. Uprawnienia do korzystania ze stołówki.

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są :

1. Uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie.

2. Uczniowie których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji GOPS/MOPS, Rady Rodziców, innych sponsorów.

3. Nauczyciele i pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualnie.

4. Inne osoby których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji GOPS lub innych sponsorów, po uzgodnieniu z Dyrektorem.

 

 

II. Odpłatność za obiady.

1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie jednodaniowego obiadu.

2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora i Intendenta  szkoły w wyniku analizy cen rynkowych za produkty zużyte do  przygotowania posiłku.

3. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do  przygotowania posiłku –  koszt wsadu do kotła.

4. Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność co najmniej o 30% wyższą niż uczniowie.

5. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

6. Stawka dzienna odpłatności za wyżywienie podawana będzie w zarządzeniu Dyrektora Szkoły Podstawowej.

 

 

III. Opłaty.

1. Odpłatność za obiady wnoszona będzie do dnia 20 każdego miesiąca za dany miesiąc.  Za każdy dzień opóźnienia będą naliczane odsetki karne w wysokości 7% w stosunku rocznym

2.Wysokość opłaty za dany miesiąc oblicza się mnożąc stawkę dzienną przez ilość dni roboczych w miesiącu.

3. Opłaty należy wnosić na konto Szkoły Podstawowej w Radkowie – 20 8525 0002 0020 0400 1775 0001. W tytule opłaty należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc  za który wnoszona jest opłata. Bankowe dowody wpłaty można też pobierać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Radkowie.

IV. Zwroty za obiady.

1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia bądź pracownika szkoły wynosi jeden dzień lub dłużej.

2. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie szkoły osobiście, telefonicznie  lub pisemnie w dniu poprzedzającym nieobecność. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.

3. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

V. Wydawanie posiłków.

1. Kuchnia przygotowuje posiłki zgodnie z zasadami zdrowego żywienia.

2. Posiłki wydawane są zgodnie z wywieszonym w stołówce harmonogramem uwzględniającym plan zajęć uczniów. Uczniowie nie mogą samodzielnie zmieniać pory spożywania posiłków.

3. W przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki, zawody itp. obiad wydaje się w godzinach dostosowanych do wyjścia. Za zgłoszenie wyjścia odpowiada nauczyciel, który wyjście organizuje – przygotowuje listę uczestników na 2 dni wcześniej.

4. W przypadku wyjazdów gdzie niemożliwe jest wydanie obiadu, uczniowi przysługuje suchy prowiant. Zgłoszenie wyjazdu jak w pkt. 3

5. W stołówce wywieszony jest jadłospis tygodniowy opracowany przez intendenta oraz szefową kuchni.

VI. Zasady zachowania w stołówce.

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.

3. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają wyznaczeni nauczyciele dyżurujący.

4. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do pozostawienia kurtek  i plecaków w szatni szkolnej.

5. Niezwłocznie po posiłku należy ustąpić miejsca innym.

6. W stołówce obowiązuje zmiana obuwia.

7. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek .

8. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu.

9. W stołówce szkolnej uczeń powinien:

- spokojnie poruszać się po stołówce,

- zachować porządek przy oddawaniu naczyń,

- zachowywać się w sposób kulturalny, cicho i spokojnie spożywać posiłek,

- zostawić po sobie porządek (odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku), - szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu,

- naprawić szkodę uczynioną w stołówce.

12.  Za zniszczone mienie na stołówce (talerze, sztućce, kubki, meble) odpowiedzialność finansową ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia.

13. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce jest informowany wychowawca, rodzice oraz Dyrektor szkoły.

 

 

VII. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.