Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Zarządzenie z dnia 05.04.2019 w sprawie zasad przyznawania i refundacji zakupu okularów korygujących pracownikom wykonującym pracę orzy monitorach ekranowych.

 

Zarządzenie z dnia 25.02.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

 

Zarządzenie z dnia 09.01.2019 w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej w Radkowie.

 

Zarządzenie z dnia 14.09.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Radkowie.

 

Zarządzenie z dnia 14.09.2018 w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

Zarządzenie z dnia 30.08.2018 w sprawie: dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania i zestawu podręczników.

 

Zarządzenie z dnia 30.08.2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli.

 

Zarządzenie z dnia 23.08.2018 w sprawie wprowadzenia dziennika elektronicznego.

 

Zarządzenie z dnia 22.05.2018 w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30000 euro w Szkole Podstawowej w Radkowie.

 

Zarządzenie z dnia 04.04.2018 w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania egzaminu poprawkowego w Szkole Podstawowej w Radkowie.

 

Zarządzenie z dnia 01.03.2018 w sprawie określania wykazu stanowisk w Szkole Podstawowej w Radkowie, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz prowadzenia ewidencji pracowników, wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

 

Zarządzenie z dnia 02.01.2018 w sprawie wprowadzania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego, rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Szkole Podstawowej w Radkowie

 

Zarządzenie z dnia 28.09.2017 w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania realizacji podstawy programowej w Szkole Podstawowej w Radkowie

 

Zarządzenie z dnia 18.09.2017 w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

Zarządzenie z dnia 28.08.2017 w sprawie: dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania i zestawu podręczników.