PROJEKTY - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radkowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radkowie
Przejdź do treści

PROJEKTY

PAKIET KLUCZOWYCH KOMPETENCJI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADKOWIE

PAKIET KLUCZOWYCH KOMPETAENCJI DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W RADKOWIE

ŚWIETLICA MOJE MIEJSCE

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

ŚWIĘTOKRZYSKI PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH

PROJEKTY UCZNIÓW

MOJA WIEŚ, MOJA NAJBLIŻSZA OKOLICA - MIEJSCE BLISKIE MEJ PAMIĘCI

NASZA MAŁA OJCZYZNA - GMINA RADKÓW

RODZINA W HISTORII I OBYCZAJACH MOJEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ KOLUMBEM

LUDOWOŚĆ I JEJ CHARAKTER W GMINIE RADKÓW
ROK SZKOLNY 2021/2022
Wróć do spisu treści