Szkoła Podstawowa w Radkowie

Szkoła Podstawowa w Radkowie
Szkoła Podstawowa
w Radkowie
Przejdź do treści
Szkoła
Z życia szkoły
Strefa Rodziców
Galeria
Strefa Uczniów
facebook
Do egzaminu ósmoklasisty zostało:
Jadłospis
Jadłospis
Lekcje i przerwy
Lekcje i przerwy
Zdalne lekcje
Mycie rąk
Aktualności
30 marca do 1 kwietnia 2020r.

TU ZNAJDZIESZ ARKUSZE:


Materiały zostaną opublikowane na stronach CKE oraz OKE w następujących terminach:
 • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
 • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
 • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.


Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:
 • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
 • arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
 • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
 • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
 • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej



Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy,
dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.
Określiło zasady prowadzenia nauczania na odległość
i stworzyło możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.
Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r.


Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają oni w wychowywanie i edukację swoich  dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z nich łączy swoją pracę zawodową  ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce. (...) Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie
– podkreślił Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.



Szanowni Rodzice
 
  W związku z wejściem w życie rozporządzenia dotyczącego kształcenia na odległość,
od 25 marca do 10 kwietnia br. szkoły są zobowiązane do zdalnej realizacji bieżącego materiału.

W związku z tym informuję:

W klasach 1-3
 
Wychowawcy klas 1-3 opracowali metody zdalnego nauczania dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów,
o których poinformują rodziców. Metody te wdrażane będą do realizacji od dnia 25 marca.
Nauczyciele będą do dyspozycji rodziców i uczniów od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00*


W klasach 4-8
 • Nauczyciele w porozumieniu z dyrektorem ustalili zasady i sposoby prowadzenia zajęć.
 • Plan lekcji ustala jakie zajęcia mają odbyć się w danym dniu (dokładne godziny zajęć ustalą poszczególni nauczyciele wraz z rodzicami i uczniami).
 • Ustalone zostały zasady zadawania i oceniania prac domowych oraz system sprawdzania wykonanych zadań.
 • Nauczyciele przekażą tą wiedzę bezpośrednio rodzicom i uczniom.
Nauczyciele będą do dyspozycji rodziców i uczniów od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00*


* UWAGA:
Zapis - nauczyciel dostępny od 10.00 - 16.00 nie oznacza, że każdego dnia wszyscy nauczyciele będą dostępni.
Ten zapis oznacza, że w tym dniu i w tych godzinach jest dostępny nauczyciel, który ma przypisane na ten dzień zajęcia z daną klasą.
Można się z nim kontaktować w wybranych formach - Skype, Messenger, dziennik, sms - w zależności jak dany nauczyciel się umówił z klasą.


W funkcji zadania domowe będą się pojawiać wpisy dotyczące lekcji i sposobu w jaki będzie prowadzona, np.

- 10.00 skype - będzie oznaczać, że o tej godzinie nauczyciel będzie się próbował połączyć z klasą na Skype
- przesłany materiał - będzie oznaczać, że dany nauczyciel przesłał materiał do wykonania (np. na dzienniku, na skype, na messengerze, sms) ale nie będzie się łączył tylko będzie w kontakcie (dzieci mogą pisać, zadawać pytania - nauczyciel odpowiada, wyjaśnia)
- zadanie/praca do 16.00 - dzieci mają zadane zadanie/ pracę do wykonania do tej godziny danego dnia muszą.

Forma przesyłania zadań do sprawdzenia uzgadniana jest indywidualnie przez nauczyciela z klasą.


 

Szanowni rodzice, prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość podczas wdrażania systemu zdalnego nauczania.
Z całą pewnością nie wszystko będzie działać od razu dobrze, sprawnie.
Będziemy starali się poprawiać wszystkie niedociągnięcia jak najszybciej, korzystając z doświadczeń nauczycieli i uwag z Państwa strony.
W razie problemów, proszę o kontakt z wychowawcami i nauczycielami.

Dyrektor SP w Radkowie



UWAGA: W związku z lekcjami przez Skype: prosimy o spokój i zrozumienie.
 Nauczyciele będą wysyłać do uczniów/rodziców linki, żeby móc ich  przyłączyć do grupy.
Nie oznacza to, że już dziś będą odbywać się tego  typu lekcje.
Rozumiemy, że dla wielu rodziców jest to wciąż technicznie  trudne,
dlatego w niektórych sytuacjach nauczyciele będą wciąż  udostępniać materiały i linki w sposób, z którego korzystali dotychczas.  
Nauczyciele są do dyspozycji uczniów/rodziców od godziny 10.00 do 16.00




Czym jest Skype?

Skype to oprogramowanie umożliwiające prowadzenie rozmów na całym  świecie.
Użytkownicy używają Skype'a,  aby prowadzić bezpłatne rozmowy wideo i głosowe (prywatne oraz grupowe),
wysyłać wiadomości i udostępniać pliki innym użytkownikom Skype'a.
Możesz korzystać ze Skype'a w najwygodniejszy dla siebie sposób — na telefonie komórkowym, komputerze lub tablecie.


Jak rozpocząć korzystanie ze Skype'a?

1. Pobierz Skype'a na swoje urządzenie.   

* Przejdź na stronę pobierania Skype'a.     https://www.skype.com/pl/get-skype/
* Wybierz swoje urządzenie i rozpocznij pobieranie - uwaga - w najnowszej wersji systemu Windows 10 Skype jest już zainstalowany.
* Możesz uruchomić Skype'a po zainstalowaniu go na urządzeniu.

2. Utwórz bezpłatne konto Skype'a.

* Uruchom Skype'a i kliknij opcję Utwórz nowe konto (albo przejdź bezpośrednio do strony Utwórz konto).
* Program przeprowadzi Cię przez proces tworzenia nowego konta.

3. Zaloguj się w Skypie.

Komunikat ZUS w sprawie zasiłku opiekuńczego od 26 marca 2020

Rodzice, którzy wykorzystali dodatkowy zasiłek opiekuńczy, mogą wnioskować o wypłatę tego świadczenia na kolejny okres. Oświadczenie zostanie rozpatrzone po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.
Zgodnie z przyjętą w marcu specustawą w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia koronawirusem, przedszkola, żłobka lub szkoły rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego. W związku z decyzją o zamknięciu szkół, żłobków i przedszkoli do Świąt Wielkanocnych, trwają prace nad wydłużeniem tego zasiłku o kolejne dni. Nowe rozwiązania mają obowiązywać z mocą wsteczną od 26 marca 2020 r.
Ponadto rodzice mogą wystąpić o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, w takim przypadku będzie on przysługiwał w ramach limitu 60 dni w roku kalendarzowym. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie ZUS – Z-15A oraz oświadczenie o zamknięciu placówki. Po wejściu w życie nowych przepisów okres ten zostanie rozliczony jako dodatkowy zasiłek i nie będzie wliczany do puli 60 dni.
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS,
może wysłać do Zakładu oświadczenie elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę i jemu złożyć oświadczenie.

Paweł Szkalej, Rzecznik Prasowy ZUS woj. świętokrzyskiego






ZUS: Dla rodziców jest gotowy druk o dodatkowy zasiłek opiekuńczy


Po wejściu w życie ustawy ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy dot. dziecka do lat 8 za okres nie dłuższy niż 14 dni, jeżeli w związku ze zwalczaniem zakażenia wirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem nastąpi zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. Dodatkowy zasiłek przysługuje łącznie obojgu rodzicom w wymiarze do 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki w związku z zamknięciem placówki z powodu wirusa. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni oraz wyłączyć z tego okresu dni, w których nie są zobowiązani pracować, np. sobotę i niedzielę lub dziecko miało zapewnioną opiekę.
Wypełniony druk wystarczy złożyć do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Nie jest potrzebny wniosek Z-15A.


W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa zaleca się zachowywanie podstawowych zasad higieny osobistej:
1. W przypadku pojawienia się odruchu kichania należy kichnąć w chusteczkę lub w zgięcie ręki w łokciu, a następnie umyć ręce ciepłą wodą z mydłem bądź z wykorzystaniem środka dezynfekującego.
2. Należy często myć ręce, a przy tym stosować ręczniki jednorazowe.
3. Unikać kontaktu z osobami, które przejawiają objawy grypopochodne lub inne wskazujące na możliwość zakażenia, powstrzymać się od kontaktów ze zwierzętami.

W momencie zauważenia jakikolwiek objawów przeziębieniowo-grypowych, tj. katar, kaszel, kichanie, gorączka, bóle mięśniowo-stawowe lub inne, zaleca się bezwzględne pozostawienie dzieci chorych w domach do momentu ich całkowitego wyleczenia.

Podstawowe  zasady  zapobiegawcze, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:
1. Często myć ręce wodą  z  mydłem,  a  jeśli  nie  ma  takiej  możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).
2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Zakryć  usta  i  nos  zgiętym  łokciem  lub  chusteczką  –  jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu.
3. Zachować bezpieczną odległość - co  najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie  dotykają  wielu  powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem.
5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu   – NIE należy przychodzić do szkoły.
Należy  niezwłocznie  zasięgnąć  pomocy  medycznej – udać się na oddział  zakaźny  albo obserwacyjno-zakaźny.
6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się  koronawirus  – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości  o  własne  zdrowie  NIE  należy  przychodzić  do  szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.
7. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w  których  szerzy  się  koronawirus  należy  starannie  stosować  podstawowe  zasady  higieny oddychania  oraz  higieny  rąk  i  pozostać  w  domu  do  czasu  powrotu  do  zdrowia,  jeśli  to możliwe.
8. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego.
9. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia.
10. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.
Co warto wiedzieć o koronawirusie?






Kryteria ryzyka zakażenia koronowirusem:
Jeśli u ucznia lub  pracownika szkoły, który:
a) podróżował lub przebywał w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa
           lub
b) miał bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie
           lub
c) przebywał jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych nowym koronawirusem,
jeśli u takiego ucznia lub pracownika w ciągu ostatnich 14 dni zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to należy niezwłocznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału zakaźnego.


Kontakt do najbliższych Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznych:
  * PSSE we Włoszczowie -  41 394   27 41
ul. Jana III Sobieskiego 38 29-100  Włoszczowa    

*    WSSE w Kielcach - 41 345   09 44;   41 365 54 00


Lista oddziałów zakaźnych w woj. świetokrzyskim:
wskazanych dla pacjentów potencjalnie zainfekowanych koronawirusem
1.  Busko-Zdrój - Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, Oddział Chorób Zakaźnych, Bohaterów Warszawy 67
2. Kielce - Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Klinika Chorób Zakaźnych, Radiowa 7, Oddział zakaźny Dziecięcy, Grunwaldzka 45
3. Starachowice - Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, Oddział Chorób Zakaźnych, Radomska 70



Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
  • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
  • Jeśli jesteśmy w podróży i nie mamy takiej możliwości, warto mieć przy sobie płyn do dezynfekcji rąk.
  • Maseczki nie chronią przed zakażeniem. Powinny je nosić osoby chory, aby nie zarażały innych.
  • Należy zasłaniać usta i nos, jeśli kichamy lub kaszlemy chusteczką. Gdy nie mamy chusteczki, usta należy zasłonić zgiętym w łokciu ramieniem.
  • Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
  • Jeśli mamy osłabioną odporność, warto ograniczyć przebywanie w większych skupiskach ludzi.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus
Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Jakie są objawy zarażenia koronawirusem?
Objawy zarażenia koronawirusem podobne są do ostrej grypy. Lekarze z chińskiej prowincji Hubei, w której po raz pierwszy stwierdzono obecność choroby, do symptomów zakażenia zaliczają następujące dolegliwości:
 • wysoka gorączka
 • kaszel
 • katar
 • płytki oddech
 • trudności w oddychaniu
 • ból mięśni
 • zmęczenie
 • problemy żołądkowe
Objawy koronawirusa występują zazwyczaj w ciągu 2-14 dni od momentu zakażenia. Dlatego koronawirus jest taki groźny. Osoba, nim zobaczy pierwsze symptomy choroby, może zakazić kilkanaście innych, nawet o tym nie wiedząc.
Pamiętajmy, że nie każde wystąpienie powyższych objawów oznacza pewność zarażenia koronawirusem. Możemy mieć po prostu zwykłe przeziębienie. Obecność tego groźnego drobnoustroju może potwierdzić jedynie specjalistyczne badanie laboratoryjne przeprowadzone w warunkach leczenia szpitalnego.

Jak przenosi się koronawirus?
Według doniesień chińskich lekarzy ludzie zarazili się koronawirusem po raz pierwszy od nietoperzy, jedząc ich mięso. Wirus przenosi się z człowieka na człowieka drogą kropelkową poprzez:
 • kasłanie
 • kichanie
 • fizyczny kontakt z wydzieliną z nosa i śliną.





Opłata za dożywianie w marcu wynosi 55 zł. Płatność do 20 marca.

Opłata za dożywianie w lutym wynosi 37,50 zł. Płatność do 20 lutego.
Opłata za dożywianie w styczniu wynosi 35,00 zł. Płatność do 20 stycznia.
Opłata za dożywianie w miesiącu grudniu wynosi 37,50 zł. Płatność do 20 grudnia.
Opłata za dożywianie w miesiącu listopadzie wynosi 47,50 zł. Płatność do 20 listopada.
Opłata za dożywianie w miesiącu październiku wynosi 55,00 zł. Płatność do 20 października.
Opłata za dożywianie w miesiącu wrześniu wynosi 50,00 zł. Płatność do 20 września.

W przypadku nieterminowych wpłat naliczane będą ustawowe odsetki od zaległej kwoty.


Wizyta fotografa została przełożona z 12 marca na termin późniejszy.
W czwartek 12 marca w szkole będą wykonywanie zdjęcia wszystkim naszym uczniom.
Warto zwrócić uwagę na swój ubiór w tym dniu oraz zapoznać się z propozycją zdjęć oraz przykładowymi cenami.



Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa w Radkowie
                 Projekt i realizacja: Urszula Książek
Wróć do spisu treści