Dokumenty - Szkoła Podstawowa w Radkowie

Szkoła Podstawowa w Radkowie
Szkoła Podstawowa
w Radkowie
Przejdź do treści
Dokumenty, procedury
Zarządzenia Dyrektora
zarządzenia dyrektora
Statut Szkoły
statut
Program wychowawczo-profilaktyczny
program wychowawczo-profilaktyczny
Program rozwoju szkoły na lata 2017-2022
program rozwoju szkoły
Procedury egzaminu poprawkowego
Procedury egzaminu poprawkowego
ZFŚS i pomoc zdrowotna
ZFŚS
Ochrona danych osobowych
rodo
Deklaracja dostępności www
Regulaminy
Regulamin RP
Regulamin dowozów i odwozów
NFŚS
Regulamin stołówki szkolnej
Regulamin korzystania z systemu Office
Regulamin przyznawania uczniom stypendium za wyniki w nauce
Regulamin przyznawania uczniom stypendium za wyniki w nauce
Regulamin korzystania przez uczniów z telefonów
Regulamin korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych
Regulamin wypożyczenia przenośnego sprzętu komputerowego
Regulamin korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin przyznawania uczniom stypendium za wyniki w nauce
Procedury wewnątrzszkolne związane z COVID-19
Regulamin korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych
Do pobrania
Wniosek o przyjęcie dziecka do SP
Upoważnienie do odbioru ucznia kl.1-3 przez osoby trzecie
Zgoda na dojazd ucznia do szkoły rowerem
Zwolnienie ucznia z zajęć lekcyjnych
Wróć do spisu treści