Dokumenty - Szkoła Podstawowa w Radkowie

Szkoła Podstawowa w Radkowie
Szkoła Podstawowa
w Radkowie
Przejdź do treści
Dokumenty, procedury
Zarządzenia Dyrektora
zarządzenia dyrektora
Statut Szkoły
statut
Program wychowawczo-profilaktyczny
program wychowawczo-profilaktyczny
Program rozwoju szkoły na lata 2017-2022
program rozwoju szkoły
Procedury egzaminu poprawkowego
Procedury egzaminu poprawkowego
ZFŚS i pomoc zdrowotna
ZFŚS
Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa
Regulamin korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych
Procedura na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia COVID-19
Regulamin korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych
Procedury obowiązujące w bibliotece
Regulaminy
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin przyznawania uczniom stypendium za wyniki w nauce
Regulamin przyznawania uczniom stypendium za wyniki w nauce
Regulamin przyznawania uczniom stypendium za wyniki w nauce
Regulamin stołówki szkolnej
NFŚS
Regulamin korzystania z systemu Office
Regulamin wypożyczenia przenośnego sprzętu komputerowego
Regulamin korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych
Regulamin korzystania przez uczniów z telefonów
Regulamin korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych
Do pobrania
Zgoda na dojazd ucznia do szkoły rowerem
Wniosek o przyjęcie dziecka do SP
Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa w Radkowie
                 Projekt i realizacja: Urszula Książek
Wróć do spisu treści