Dokumenty - Szkoła Podstawowa w Radkowie

Szkoła Podstawowa w Radkowie
Szkoła Podstawowa
w Radkowie
Przejdź do treści
Dokumenty, procedury
dokumenty
Zarządzenia Dyrektora
zarządzenia dyrektora
Statut Szkoły
statut
Program wychowawczo-profilaktyczny
program wychowawczo-profilaktyczny
Program rozwoju szkoły na lata 2017-2022
program rozwoju szkoły
Procedury egzaminu poprawkowego
Procedury egzaminu poprawkowego
NFŚS i pomoc zdrowotna
NFŚS
Regulamin przyznawania uczniom stypendium za wyniki w nauce
Regulamin przyznawania uczniom stypendium za wyniki w nauce
Regulamin korzystania przez uczniów z telefonów
Regulamin korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych
Regulamin stołówki szkolnej
NFŚS
Regulamin korzystania z systemu Office
Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa w Radkowie
                 Projekt i realizacja: Urszula Książek
Wróć do spisu treści