EPUAP - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radkowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radkowie
Przejdź do treści

EPUAP

Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216) Zespół Szkolno - Przedszkolny  w Radkowie wprowadził Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
Aby skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej, należy dokonać bezpłatnej rejestracji i logowania na platformie www.epuap.gov.pl

Bezpośredni adres do Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Radkowie
Identyfikator Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
/ZSP_RADKOW/SkrytkaESP
Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF XLS CSV TXT GIF, TIF, BMP, JPG PDF ZIP
ROK SZKOLNY 2023/2024
Wróć do spisu treści