GRONO PEDAGOGICZNE - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radkowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radkowie
Przejdź do treści

GRONO PEDAGOGICZNE

Dyrekcja szkoły
Jarosław Borkowski- dyrektor
Sylwia Lipecka - wicedyrektor
Alicja Kręgiel - wicedyrektor

Edukacja przedszkolna
Alicja Kręgiel
Krystyna Wojciechowska
Olga Lis
Bernadetta Wolska
Paulina Stępień

Edukacja wczesnoszkolna
Mirosława Zamożna
Agata Kocela
Jolanta Szczęsna

Język polski
Małgorzata Sokołowska - Nowak
Alina Wojdała

Język angielski
Olga Janicka
Damian Wiśniewski

Język niemiecki
Joanna Piotrowska

Matematyka
Jolanta Szczęsna
Iwona Brych

Przyroda
Sylwia Lipecka

Geografia
Halina Sikora - Stańczyk

Biologia
Sylwia Lipecka

Chemia
Sylwia Lipecka

Fizyka
Agnieszka Cichecka

Historia
Damian Wiśniewski
Jarosław Borkowski

WOS
Alina Wojdała

Edukacja dla bezpieczeństwa
Iwona Skóra - Popko

Plastyka
Małgorzata Strączyńska

Technika
Małgorzata Strączyńska

Muzyka
Leszek Wawrzyła

Wychowanie fizyczne
Wojciech Cierpiński
Krzysztof Suliga

Informatyka
Damian Wiśniewski
Jolanta Szczęsna
Iwona Brych

Religia
Halina Sikora - Stańczyk
Ewa Turska

Wychowanie do życia w rodzinie
Alina Wojdała

Logopedia
Ewa Turska

Rewalidacja
Mieczysława Wojciechowska
Monika Gradoń
Paulina Stępień
Dorota Figlarowicz

Pedagog
Monika Gradoń
Małgorzata Strączyńska

Pedagog specjalny
Mieczysława Wojciechowska

Świetlica
Ewa Horzenko
Małgorzata Strączyńska
Alina Wojdała

Bilioteka
Agata Kocela
Mirosława Zamożna

ROK SZKOLNY 2023/2024
Wróć do spisu treści