Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radkowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radkowie
Przejdź do treści
Witamy
po wakacjach!
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
INFORMACJE O PRZYZNANIU POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
W ZAKŁADCE DLA RODZICÓW
Informujemy, że od tego roku szkolnego nie będzie organizowane ubezpieczenie grupowe uczniów.
Każdy rodzic ubezpiecza dziecko indywidualnie.
Udało się! Będziemy #SuperKoderami. Nasza szkoła od września dołączy do #SuperKoderów, jako jedna ze 140 szkół, które zwyciężyły w tegorocznej rekrutacji do Programu Fundacji Orange. Pracę konkursową do programu przygotowywała klasa 4.
#SuperKoderzy to program edukacyjny przeznaczony dla uczniów klas 4-8, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W czasie cyklu zajęć prowadzonych na lekcjach poszczególnych przedmiotów uczniowie poznają podstawowe zasady programowania, jednocześnie wykonując zadania zgodne z podstawą programową danego przedmiotu.
Nasi uczniowie będą zajmować się ścieżką tematyczną 3Wymiary matematyki, dzięki której poznają użytkowy i wszechstronny charakter matematyki. Nauczą się jak wykorzystać umiejętności nabyte na lekcjach matematyki do projektowania obiektów trójwymiarowych, kończąc na gotowym produkcie stworzonym z wykorzystaniem drukarki 3D.
 
O tym, jak radzą sobie #SuperKoderzy z naszej szkoły będziemy informować w nowym roku szkolnym!
ZAPRASZAMY!
ROK SZKOLNY 2022/2023
Wróć do spisu treści