Kadra pedagogiczna - Szkoła Podstawowa w Radkowie

Szkoła Podstawowa w Radkowie
Szkoła Podstawowa
w Radkowie
Przejdź do treści
Kadra pedagogiczna
kadra pedagogiczna
Dyrekcja
Dyrektor:
mgr Jarosław Borkowski

Wicedyrektor:
mgr Jolanta Szczęsna
Pedagog
mgr Monika Gradoń
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Dorota Figlarowicz

mgr Agata Kocela

mgr Urszula Książek

mgr Mirosława Zamożna

Język polski
mgr Małgorzata
Sokołowska- Nowak

mgr Alina Wojdała
Matematyka
mgr Agnieszka Gul

mgr Jolanta Szczęsna
Język angielski
mgr Olga Janicka

mgr Damian Wiśniewski

Język niemiecki
mgr Joanna Piotrowska
Historia
mgr Jarosław Borkowski

mgr Iwona Skóra-Popko
WOS
mgr Iwona Skóra-Popko
Biologia, Chemia
mgr Sylwia Lipecka
Fizyka
mgr Agnieszka Cichecka
Przyroda
mgr Sylwia Lipecka

mgr Halina Sikora-Stańczyk
Geografia
mgr Dorota Figlarowicz
Informatyka
mgr Sylwia Lipecka

mgr Damian Wiśniewski
Muzyka
mgr Leszek Wawrzyła
Plastyka, Technika
mgr Małgorzata Strączyńska
Wychowanie Fizyczne
mgr Wojciech Cierpiński

mgr Krzysztof Suliga
Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Alina Wojdała
Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Iwona Skóra-Popko
Religia
mgr Halina Sikora-Stańczyk

mgr Ewa Turska

Nauczyciele świetlicy
mgr Monika Gradoń

mgr Ewa Horzenko

mgr Małgorzata Strączyńska


Nauczyciele biblioteki
mgr Agata Kocela

mgr Halina Sikora-Stańczyk

mgr Mirosława Zamożna
Nauczanie specjalne
mgr Mieczysława Wojciechowska
Wróć do spisu treści