Kształcenie na odległość - Szkoła Podstawowa w Radkowie

Szkoła Podstawowa w Radkowie
Szkoła Podstawowa
w Radkowie
Przejdź do treści
KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ
Szanowni Rodzice
W klasach 1-3
Wychowawcy klas 1-3 opracowali metody zdalnego nauczania dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów.
Nauczyciele będą do dyspozycji rodziców i uczniów od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00*

W klasach 4-8
  • Nauczyciele w porozumieniu z Dyrektorem ustalili zasady i sposoby prowadzenia zajęć.
  • Plan  lekcji ustala jakie zajęcia mają odbyć się w danym dniu (dokładne godziny zajęć ustalą poszczególni nauczyciele wraz z rodzicami i  uczniami).
  • Ustalone zostały zasady zadawania i oceniania prac domowych oraz system sprawdzania wykonanych zadań.
  • Nauczyciele przekażą tą wiedzę bezpośrednio rodzicom i uczniom.
Nauczyciele będą do dyspozycji rodziców i uczniów od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00*

* UWAGA:
Zapis - nauczyciel dostępny od 10.00 - 16.00 nie oznacza, że każdego dnia wszyscy nauczyciele będą dostępni.
Ten  zapis oznacza, że w tym dniu i w tych godzinach jest dostępny  nauczyciel, który ma przypisane na ten dzień zajęcia z daną klasą.
Można się z nim kontaktować w wybranych formach - Skype, Messenger, dziennik, sms - w zależności jak dany nauczyciel się umówił z klasą.
W funkcji zadania domowe będą się pojawiać wpisy dotyczące lekcji i sposobu w jaki będzie prowadzona, np.
- 10.00 skype - będzie oznaczać, że o tej godzinie nauczyciel będzie się próbował połączyć z klasą na Skype
- przesłany materiał -  będzie oznaczać, że dany nauczyciel przesłał materiał do wykonania (np.  na dzienniku, na skype, na messengerze, sms) ale nie będzie się łączył  tylko będzie w kontakcie
(dzieci mogą pisać, zadawać pytania -  nauczyciel odpowiada, wyjaśnia)
- zadanie/praca do 16.00 - dzieci mają zadane zadanie/ pracę do wykonania do tej godziny danego dnia muszą.
Forma przesyłania zadań do sprawdzenia uzgadniana jest indywidualnie przez nauczyciela z klasą.

Szanowni rodzice, prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość podczas wdrażania systemu zdalnego nauczania.
Z całą pewnością nie wszystko będzie działać od razu dobrze, sprawnie.
Będziemy  starali się poprawiać wszystkie niedociągnięcia jak najszybciej,  korzystając z doświadczeń nauczycieli i uwag z Państwa strony.
W razie problemów, proszę o kontakt z wychowawcami i nauczycielami.

Dyrektor SP w Radkowie
Zdalna świetlica
Klasy 1-3
Zdalne lekcje
Klasy 4-7
Zdalne lekcje
Klasa 8
Zdalne lekcje

Uczniowie zdający język niemiecki na egzaminie
mają za zadanie zapoznać się z zamieszczonymi arkuszami i je rozwiązać.

Inne przydatne strony i materiały

Język polski
Bezpłatny serwis on-line do rozwiązywania dyktand https://dyktanda.pl/


Matematyka


Wiedza o społeczeństwie, historia


Język angielski
BBC Learning English –  mnóstwo materiałów do nauki języka - gramatyka, słownictwo, angielski praktycznie https://www.youtube.com/user/bbclearningenglish


Różne strony i aplikacje


Khan Academy – krótkie filmy wyjaśniają poszczególne zagadnienia z zakresu matematyki, biologii, fizyki, chemii, sztuki czy programowania, które potem można przećwiczyć w zadaniach online.    https://pl.khanacademy.org

Baza wiedzy fundacji Adamed SmartUp – wideo i nie tylko – popularyzatorzy nauki prezentują rozmaite tematy z dziedziny biologii, chemii i fizyki     https://adamedsmartup.pl/baza-wiedzy/


ARTE TV - Baza dokumentalnych filmów o różnorodnej tematyce – kultura, sztuka, społeczeństwo, historia, nauki ściśle, technologia i wiele innych.  https://www.arte.tv/pl/


Platformy do ćwiczeń online
QuizMe – można wykorzystać do zabawy w sprawdzanie wiedzy z wielu dziedzin – m.in. geografii, astronomii, chemii, fizyki, języków (polskiego i obcych). To serwis pełen quizów, testów i łamigłówek.Wróć do spisu treści