Ochrona danych osobowych - Szkoła Podstawowa w Radkowie

Szkoła Podstawowa w Radkowie
Szkoła Podstawowa
w Radkowie
Przejdź do treści
rodo
Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych
w Szkole Podstawowej w Radkowie, 29-135 Radków 88:

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w SP w Radkowie
jest Pan Sylwester Cieśla
· tel. kontaktowy: 663-530-060
· e-mali: biuro@czi24.pl
· miejsce kontaktu bezpośredniego:
Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla
ul. Kościuszki 11 lok. 110, 25-310 Kielce
Wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych
przez Szkołę Podstawową w Radkowie:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  Szkołę Podstawową w Radkowie.  Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawa do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
Wróć do spisu treści