Pracownicy SP - Szkoła Podstawowa w Radkowie

Szkoła Podstawowa w Radkowie
Szkoła Podstawowa
w Radkowie
Przejdź do treści
Pracownicy SP w Radkowie
Kadra pedagogiczna
kadra pedagogiczna
Dyrekcja
Dyrektor:
mgr Jarosław Borkowski

Wicedyrektor:
mgr Sylwia Lipecka
Pedagog
mgr Monika Gradoń
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Dorota Figlarowicz

mgr Agata Kocela

mgr Urszula Książek

mgr Mirosława Zamożna

Język polski
mgr Małgorzata
Sokołowska- Nowak

mgr Alina Wojdała
Matematyka
mgr Iwona Brych

mgr Agnieszka Gul

mgr Jolanta Szczęsna


Język angielski
mgr Olga Janicka

mgr Damian Wiśniewski

Język niemiecki
mgr Joanna Piotrowska
Historia
mgr Jarosław Borkowski

mgr Iwona Skóra-Popko
WOS
mgr Iwona Skóra-Popko
Biologia, Chemia
mgr Sylwia Lipecka
Fizyka
mgr Agnieszka Cichecka
Przyroda
mgr Sylwia Lipecka

mgr Halina Sikora-Stańczyk
Geografia
mgr Dorota Figlarowicz

mgr Halina Sikora-Stańczyk
Informatyka
mgr Sylwia Lipecka

mgr Damian Wiśniewski

mgr Jolanta Szczęsna

mgr Iwona Brych
Muzyka
mgr Leszek Wawrzyła
Plastyka, Technika
mgr Małgorzata Strączyńska
Wychowanie Fizyczne
mgr Wojciech Cierpiński

mgr Krzysztof Suliga
Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Alina Wojdała
Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Iwona Skóra-Popko
Religia
mgr Halina Sikora-Stańczyk

mgr Ewa Turska

Nauczyciele świetlicy
mgr Monika Gradoń

mgr Ewa Horzenko

mgr Małgorzata Strączyńska


Nauczyciele biblioteki
mgr Agata Kocela

mgr Mirosława Zamożna
Nauczanie specjalne
mgr Mieczysława Wojciechowska
Oddział
Liczba uczniów
Wychowawca klasy
Nr sali
Poziom
Klasa 1
11
mgr Mirosława Zamożna
36I piętro
Klasa 2
17
mgr Urszula Książek
35
I piętro
Klasa 3 A12mgr Dorota Figlarowicz 38
I piętro
Klasa 3 B
13mgr Agata Kocela40
I piętro
Klasa 4
21mgr Halina Sikora-Stańczyk56
II piętro
Klasa 5 9mgr Małgorzata Sokołowska-Nowak
50
II piętro
Klasa 6 A14mgr Olga Janicka34
I piętro
Klasa 6 B18mgr Jolanta Szczęsna 57
II piętro
Klasa 7 A16mgr Damian Wiśniewski47
II piętro
Klasa 7 B14mgr Iwona Skóra-Popko46
II piętro
Klasa 824mgr Alina Wojdała54
II piętro
Pracownicy administracji i obsługi
Główna księgowa
Zofia Maciejczyk
Specjalista ds. płac i kadr
Joanna Rak
Sekretarka
Patrycja Zasuń

Kucharka
Anna Konarska
Intendent
Jolanta Szydłowska
Sprzątaczka
Jolanta Baran

Sprzątaczka
Alicja Suliga
Sprzątaczka
Małgorzata Zaborska
Konserwator
Marek Szczerba
Kierowca
Zbigniew Nowak
Wróć do spisu treści