Samorząd Uczniowski - Szkoła Podstawowa w Radkowie

Szkoła Podstawowa w Radkowie
Szkoła Podstawowa
w Radkowie
Przejdź do treści
Samorząd Uczniowski
Czym jest Samorząd Uczniowski?

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Ustawa o systemie oświaty (uchwalone przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) - mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55).
Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.
Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując szkolną drużynę piłki nożnej lub projekcje filmowe dla kolegów, uczestnicząc w spotkaniach koła miłośników przyrody czy gier komputerowych, dekorując salę gimnastyczną na imprezę karnawałową, pisząc artykuły do szkolnej gazetki, tworząc stronę internetową lub organizując wystawę fotografii. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu uczniowskiego – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!

Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzana przez uczniów. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

mgr Monika Gradoń
Rada Samorządu Uczniowskiego
SP w Radkowie
w roku szkolnym 2020/2021:


Przewodnicząca: Gabriela Górska

Z-ca przewodniczącej: Klaudia Kaleta

Sekretarz: Natalia Jaskulska

Skarbnik: Zuzanna Ciułany

Rzecznik Praw Ucznia: Joanna Turska
Regulamin i plan pracy SU
Nasze inicjatywy
Uczniowie ubrani według regulaminu zostają zwolnieni w danym dniu z:
  • odpowiedzi ustnych,
  • niezapowiedzianych kartkówek.

Uczniowie natomiast nie są zwolnieni z:
  • testów, sprawdzianów i innych zapowiedzianych prac pisemnych (więcej, niż trzy jednostki lekcyjne),
  • zapowiedzianych kartkówek,
  • odrobienia prac domowych (z tym, że mogą nie oddawać pracy do sprawdzenia i są zwolnieni z ich odczytywania).

Strój dla dziewcząt:
- czarna, bądź granatowa spódniczka (nie dżinsowa)
- biała bluzka (cała)

Strój dla chłopców:
- czarne spodnie (eleganckie)
- biała koszula (inne kolory nie są brane pod uwagę)
- muszka albo krawat

WSZYSTKICH OBOWIĄZUJE OBUWIE SZKOLNE !!!Każdego dnia przed lekcjami komisja, (członek Rady Pedagogicznej i przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego)
losuje karteczkę z numerem odpowiadającym numerowi z dziennika.
Osoby z poszczególnych klas, posiadające w dzienniku wylosowany numer zostają w danym dniu zwolnione z:

odpowiedzi ustnych

-niezapowiedzianych kartkówek


Uczniowie natomiast nie są zwolnieni z:


-testów, sprawdzianów i innych zapowiedzianych prac pisemnych, obejmujących więcej, niż trzy jednostki lekcyjne

-zapowiedzianych kartkówek

Uczniowie zobowiązani są również do odrobienia prac domowych z tym, ze mogą nie oddawać pracy do sprawdzenia i są zwolnieni z odczytywania pracy.

Wróć do spisu treści