Stowarzyszenie - Szkoła Podstawowa w Radkowie

Szkoła Podstawowa w Radkowie
Szkoła Podstawowa
w Radkowie
Przejdź do treści
Stowarzyszenie Nasze Dzieciaki
Drodzy Rodzice
Z radością informujemy,
że 1 lutego 2017 roku z inicjatywy Rodziców uczniów oraz nauczycieli klas 1-3,
którzy w pełniejszy sposób chcieli działać na rzecz dziecka - ucznia,
poszerzając tym samym działania Szkoły Podstawowej w Radkowie,  
rozpoczęło swoją działalność Stowarzyszenie "Nasze Dzieciaki".
Głównym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie inicjatyw i działań
zmierzających do wszechstronnego rozwoju dzieciaków naszej szkoły
oraz do wyrównywania szans dzieci z małych miejscowości
poprzez optymalizację warunków ich rozwoju i edukacji.
 Stowarzyszenie „Nasze Dzieciaki”
przy Szkole Podstawowej w Radkowie

    
Siedziba: Radków 88, 29-135 Radków
 
REGON: 366470736
NIP: 6090073789
KRS: 0000661565
 
  Nazwa i numer rachunku bankowego Stowarzyszenia:

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie 63 8525 0002 0040 0400 1427 0001

  Skład Zarządu Stowarzyszenia:

  Prezes Stowarzyszenia: Paulina Szczerba
  przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Dzierzgowie. Absolwenta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku socjologia - organizowanie społeczności lokalnej. Absolwenta Kolegium Służb Społecznych w Czeladzi na kierunku pracownik socjalny. Ukończyła wiele szkoleń związanych z pozyskiwaniem dotacji oraz jej rozliczenia, pisania biznes planów. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Radkowie. Osoba silne współpracująca z organizacjami na terenie Gminy Radków: Ochotniczą Strażą Pożarną w Dzierzgowie. Jako autorka wielu imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci w Szkole Podstawowej w Radkowie ma bardzo dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą.
  Adres e-mail: szczerbapaulina@vp.pl

  Wiceprezes: Jolanta Szczęsna
  Nauczycielka matematyki, była wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Radkowie. Ceniona i szanowana nauczycielka, znająca problemy dzieci, szkoły. Ma bardzo dobry kontakt z wychowankami oraz ich rodzicami. Osoba silnie współpracująca ze stowarzyszeniami lokalnymi. Autorka i organizatorka wielu projektów, grantów dedykowanych dzieciom.
  Adres e-mail: jolcyksz@interia.pl

  Sekretarz: Małgorzata Turska
  Skarbnik: Edyta Mulczyk

   Stowarzyszenie "Nasze Dzieciaki" realizuje swoje cele poprzez:

   1. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie największego poziomu rozwoju oraz rozwijanie umiejętności i zainteresowań.
   2. Organizowanie i ułatwianie bezpośrednich kontaktów i wymiany doświadczeń przez rodziców dzieci.
   3. Podejmowanie działań zmierzających do integracji dzieci.
   4. Współdziałanie z organami samorządowymi, organami administracji państwowej, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami, organizacjami w zakresie pomocy dzieciom.
   5. Organizowanie spotkań i imprez okolicznościowych propagujących cele i idee Stowarzyszenia.
   6. Organizowanie uroczystości połączonych z zabawą, a także paczek i upominków.
   7. Gromadzenie środków finansowych i materialnych na realizację celów Stowarzyszenia.

   Dotychczasowe działania Stowarzyszenia "Nasze Dzieciaki":

   Od 2017 roku zorganizowało wiele spotkań integracyjnych, imprez okolicznościowych
   np. mikołajki, Dzień Dziecka, zabawy andrzejkowe itp. oraz wycieczek szkolnych mających na celu pozyskanie wiedzy w sposób innowacyjny.

   Organizacja otrzymała dwa bonusy o wartości 1700 zł. Dzięki otrzymanym bonusom została zorganizowana wycieczka
   do Bochni (25.09.2018r.) i aktywny wypoczynek dla dzieci.

   Stowarzyszenie jest również sponsorem nagród dla dzieci za bardzo dobre wyniki w
   nauce w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej w Radkowie.


   Głównym źródłem pozyskania środków finansowych przez organizację są
   instytucje działające na terenie naszej gminy: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
   Bank Spółdzielczy we Włoszczowie oraz prywatni sponsorzy prowadzący swoje firmy i osoby prywatne.   Realizacja projektu "Kulturalnie pobudzeni do działania ": 1.06.2020r.- 30.09.20520r.

   Celem projektu było tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na terenie gminy Radków, upowszechnianie dorobku lokalnych artystów i zwiększenie obecności kultury w życiu społecznym, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Dzięki tej inicjatywie dzieci i młodzież szkolna miała możliwość w czasie wakacji spędzać czas na rozwijaniu swoich pasji poprzez uczestnictwo w warsztatach pisarskich i teatralnych. Elementem zachęcającym do wzięcia udziału w zadaniu oraz pozwalającym na zapoznanie się z ofertą kulturalną w dużym mieście była wycieczka do Krakowa. Uczestnicy projektu zapoznali się z twórczością lokalnych artystów oraz zaprezentowali swoje talenty i efekty swojej pracy społeczności lokalnej.
   Przykłady naszych działań
   bezpieczeństwo   Stowarzyszenie NASZE DZIECIAKI serdecznie zaprasza do włączenia się w nasze działania wszystkich,
   którym leży na sercu dobro ich dzieci i uoatrakcyjnienie działań szkoły.

   Chcesz dołączyć lub dowiedzieć się więcej o Stowarzyszeniu?
   • Napisz: e-mail: szczerbapaulina@vp.pl lub jolcyksz@interia.pl
   • Zostań członkiem Stowarzyszenia i współuczestnicz w naszych działaniach oraz proponuj własne pomysły.
   • Możesz przekazać 1% podatku w zeznaniu podatkowym wpisując KRS 0000661565.

   Wróć do spisu treści