Strefa Rodzica - Szkoła Podstawowa w Radkowie

Szkoła Podstawowa w Radkowie
Szkoła Podstawowa
w Radkowie
Przejdź do treści
Strefa Rodziców
strefa rodzica
E-dziennik - wskazówki, pomoc techniczna
E-dziennik
Warto wiedzieć - pedagogizacja rodziców
wychowawcy klas
Wychowawcy klas
wychowawcy klas
Dowozy/odwozy
Dowozy/odwozy
Dożywianie
dozywianie
Konsultacje przedmiotowe/zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Konsultacje przedmiotowe
Konsultacje przedmiotowe - przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
konsultacje
Zajęcia dodatkowe - rozwijanie zainteresowań
zajęcia dodatkowe
Ubezpieczenie ucznia
ubezpieczenia ucznia
Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa w Radkowie
                 Projekt i realizacja: Urszula Książek
Wróć do spisu treści