ZARZĄDZENIA DYREKTORA - 2021/2022 - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radkowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radkowie
Przejdź do treści

ZARZĄDZENIA DYREKTORA - 2021/2022

Nr 1 w sp. wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Radkowie
Załącznik 1

Nr 2 w sp. dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.

Nr 3 w sp. dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.

Nr 4 w sp. regulaminu stołówki szkolnej

Nr 5 w sp. dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.

Nr 7 w sp. ustalenia stawek za wyżywienie

Nr 8 w sp. dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2022/2022
ROK SZKOLNY 2023/2024
Wróć do spisu treści