ZARZĄDZENIA DYREKTORA - 2022/2023 - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radkowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radkowie
Przejdź do treści

ZARZĄDZENIA DYREKTORA - 2022/2023

Nr 1 w sp. regulaminu wycieczek
Załącznik 1

Nr 2 w sp. dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

Nr 3 w sp. regulaminu stołówki

Nr 4 w sp. ustalenia stawek za wyżywienie

Nr 5 w sp. zmian w załącznikach do regulaminu wycieczek
Załączniki

Nr 6 w sp. powołania komisji do przeprowadzenia etapu szkolnego konkursów przedmiotowych

Nr 7 w sp. informacji o terminach rekrutacji dzieci na rok szkolny 2023/2024


ROK SZKOLNY 2023/2024
Wróć do spisu treści