Zarządzenia dyrektora - Szkoła Podstawowa w Radkowie

Szkoła Podstawowa w Radkowie
Szkoła Podstawowa
w Radkowie
Przejdź do treści
Zarządzenia Dyrektora

ROK SZKOLNY 2020/2021


ROK SZKOLNY 2018/2019

  • nr 6_ws. skrócenia czasu trwania zajęć lekcyjnych
  • nr 5_ws. zasad przyznawania i refundacji zakupu okularów korygujących pracownikom wykonującym pracę przy monitorach ekranowych
  • nr 4_ws. przeprowadzenia inwentaryzacji
  • nr 3_ws. wprowadzenia do stosowania procedur związanych z ochrona danych osobowych przetwarzanych w SP w Radkowie
  • nr 2_ws. udzielenia upoważnienia dla Wicedyrektora
  • nr 1_ws. dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
Wróć do spisu treści