GRONO PEDAGOGICZNE - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radkowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radkowie
Przejdź do treści

GRONO PEDAGOGICZNE

Dyrekcja szkoły
Jarosław Borkowski- dyrektor
Sylwia Lipecka - wicedyrektor
Alicja Kręgiel - wicedyrektor

Edukacja przedszkolna
Alicja Kręgiel
Krystyna Wojciechowska
Olga Lis
Bernadetta Wolska
Paulina Stępień

Edukacja wczesnoszkolna
Mirosława Zamożna
Agata Kocela
Dorota Figlarowicz

Język polski
Małgorzata Sokołowska - Nowak
Alina Wojdała

Język angielski
Olga Janicka
Damian Wiśniewski

Język niemiecki
Joanna Piotrowska

Matematyka
Jolanta Szczęsna
Agnieszka Gul
Iwona Brych

Przyroda
Halina Sikora - Stańczyk

Geografia
Halina Sikora - Stańczyk

Biologia
Sylwia Lipecka

Chemia
Sylwia Lipecka

Fizyka
Agnieszka Cichecka

Historia
Iwona Skóra - Popko
Jarosław Borkowski

WOS
Iwona Skóra - Popko

Edukacja dla bezpieczeństwa
Iwona Skóra - Popko

Plastyka
Małgorzata Strączyńska

Technika
Małgorzata Strączyńska

Muzyka
Leszek Wawrzyła

Wychowanie fizyczne
Wojciech Cierpiński
Krzysztof Suliga

Informatyka
Damian Wiśniewski
Jolanta Szczęsna
Agnieszka Gul

Religia
Halina Sikora - Stańczyk
Ewa Turska

Wychowanie do życia w rodzinie
Alina Wojdała

Logopedia
Ewa Turska

Rewalidacja
Mieczysława Wojciechowska
Monika Gradoń

Pedagog
Monika Gradoń

Świetlica
Ewa Horzenko
Małgorzata Strączyńska
Alina Wojdała

Bilioteka
Agata Kocela
Mirosława Zamożna

ROK SZKOLNY 2021/2022
Wróć do spisu treści